Přeskočit na obsah

Daňový kalendář na rok 2023

Podnikání zahrnuje spoustu termínů. Kromě běžných záležitostí jako je splatnost faktur, odesíláni zásilek, plnění termínů nebo marketing, je to také mnoho termínů vůči nejrůznějším institucím. Daň z příjmů, kontrolní hlášení, souhrnné hlášení, Intrastat, vyúčtování daně a další. Níže najdete seznam všech důležitých termínů, které se vás, jako podnikatele, mohou týkat. V případě, že nevíte, které se vás týkají, rádi byste, aby termíny a přiznání někdo podával za vás, neváhejte mě kontaktovat, vše spolu prokonzultujeme a najdeme společné řešení.


Leden

 • PONDĚLÍ 2. LEDNA 2023
  • daň z příjmů
   – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2022
 • PONDĚLÍ 9. LEDNA 2023
  • spotřební daň
   – splatnost daně za listopad 2022 – mimo spotřební daň z lihu
 • ÚTERÝ 17. LEDNA 2023
  • Intrastat
   – podání hlášení do Intrastatu – elektronická forma
 • PÁTEK 20. LEDNA 2023
  • daň z přidané hodnoty
   – daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
  • daň z příjmů
   – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti
 • ÚTERÝ 24. LEDNA 2023
  • spotřební daň
   – splatnost daně za listopad 2022 – pouze spotřební daň z lihu
 • STŘEDA 25. LEDNA 2023
  • daň z hazardních her
   – daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí 2022
  • daň z přidané hodnoty
   – daňové přiznání a daň za prosinec 2022
   – daňové přiznání a daň za 4. čtvrtletí 2022
   – kontrolní hlášení za prosinec 2022
   – kontrolní hlášení za 4. čtvrtletí 2022
   – souhrnné hlášení za prosinec 2022
   – souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí 2022
  • energetické daně
   (daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2022
  • spotřební daň
   – daňové přiznání za prosinec 2022
   – daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2022 (pokud vznikl nárok)
 • ÚTERÝ 31. LEDNA 2023
  • biopaliva
   – hlášení dle § 19 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb.
  • daň silniční
   – daňové přiznání a daň za rok 2022
  • daň z nemovitých věcí
   – daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2023
  • daň z příjmů
   – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2022
  • zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
   – platba za 1. čtvrtletí 2023

Únor

 • ČTVRTEK 9. ÚNORA 2023
  • spotřební daň
   – splatnost daně za prosinec 2022 (mimo spotřební daň z lihu)
 • STŘEDA 15. ÚNORA 2023
  • daň z příjmů
   – podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně
   – podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2023 a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2022
 • ČTVRTEK 16. ÚNORA 2023
  • Intrastat
   – podání hlášení do Intrastatu – elektronická forma
 • PONDĚLÍ 20. ÚNORA 2023
  • daň z příjmů
   – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • PÁTEK 24. ÚNORA 2023
  • spotřební daň
   – splatnost daně za prosinec 2022 (pouze spotřební daň z lihu)
 • PONDĚLÍ 27. ÚNORA 2023
  • daň z přidané hodnoty
   – daňové přiznání a daň za leden 2023
   – kontrolní hlášení za leden 2023
   – souhrnné hlášení za leden 2023
  • energetické daně
   – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2023
  • spotřební daň
   – daňové přiznání za leden 2023
   – daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za leden 2023 (pokud vznikl nárok)
 • ÚTERÝ 28. ÚNORA 2023
  • daň z příjmů
   – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2023

Březen

 • STŘEDA 1. BŘEZNA 2023
  • daň z příjmů
   – podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2022
 • PONDĚLÍ 13. BŘEZNA 2023
  • spotřební daň
   – splatnost daně za leden 2023 (mimo spotřební daň z lihu)
 • STŘEDA 15. BŘEZNA 2023
  • daň z příjmů
   – čtvrtletní záloha na daň
 • ČTVRTEK 16. BŘEZNA 2023
  • Intrastat
   – podání hlášení do Intrastatu – elektronická forma
 • PONDĚLÍ 20. BŘEZNA 2023
  • daň z příjmů
   – elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2022
   – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • PONDĚLÍ 27. BŘEZNA 2023
  • daň z přidané hodnoty
   – daňové přiznání a daň za únor 2023
   – kontrolní hlášení za únor 2023
   – souhrnné hlášení za únor 2023
  • energetické daně
   – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2023
  • spotřební daň
   – daňové přiznání za únor 2023
   – daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2023 (pokud vznikl nárok)
   – splatnost daně za leden 2023 (pouze spotřební daň z lihu)
 • PÁTEK 31. BŘEZNA 2023
  • daň z příjmů
   – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2023

Duben

 • PONDĚLÍ 3. DUBNA 2023
  • daň z příjmů
   – podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2022
   – podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2022, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám
 • ÚTERÝ 11. DUBNA 2023
  • spotřební daň
   – splatnost daně za únor 2023 (mimo spotřební daň z lihu)
 • PONDĚLÍ 17. DUBNA 2023
  • daň silniční
   – záloha na daň za 1. čtvrtletí 2023
 • ČTVRTEK 20. DUBNA 2023
  • daň z přidané hodnoty
   – daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
  • daň z příjmů
   – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
  • Intrastat
   – podání hlášení do Intrastatu – elektronická forma
 • PONDĚLÍ 24. DUBNA 2023
  • spotřební daň
   – splatnost daně za únor 2023 (pouze spotřební daň z lihu)
 • ÚTERÝ 25. DUBNA 2023
  • daň z hazardních her
   – daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2023
  • daň z přidané hodnoty
   – daňové přiznání a daň za březen 2023
   – daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí 2023
   – kontrolní hlášení za březen 2023
   – kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí 2023
   – souhrnné hlášení za březen 2023
   – souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí 2023
  • energetické daně
   – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2023
  • spotřební daň
   – daňové přiznání za březen 2023
   – daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2023 (pokud vznikl nárok)
  • zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
   – platba za 2. čtvrtletí 2023

Květen

 • ÚTERÝ 2. KVĚTNA 2023
  • daň z příjmů
   – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2023
 • STŘEDA 10. KVĚTNA 2023
  • spotřební daň
   – splatnost daně za březen 2023 (mimo spotřební daň z lihu)
 • ČTVRTEK 18. KVĚTNA 2023
  • Intrastat
   – podání hlášení do Intrastatu – elektronická forma
 • PONDĚLÍ 22. KVĚTNA 2023
  • daň z příjmů
   – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • ČTVRTEK 25. KVĚTNA 2023
  • daň z přidané hodnoty
   – daňové přiznání a daň za duben 2023
   – kontrolní hlášení za duben 2023
   – souhrnné hlášení za duben 2023
  • energetické daně
   – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2023
  • spotřební daň
   – daňové přiznání za duben 2023
   – splatnost daně za březen 2023 (pouze spotřební daň z lihu)
   – daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2023 (pokud vznikl nárok)
 • STŘEDA 31. KVĚTNA 2023
  • daň z nemovitých věcí
   – platnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)
   – splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)
  • daň z příjmů
   – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2023

Červen

 • PÁTEK 9. ČERVNA 2023
  • spotřební daň
   – splatnost daně za duben 2023 (mimo spotřební daň z lihu)
 • ČTVRTEK 15. ČERVNA 2023
  • daň z příjmů

   – čtvrtletní záloha na daň
   – pololetní záloha na daň
 • PÁTEK 16. ČERVNA 2023
  • Intrastat
   – podání hlášení do Intrastatu – elektronická forma
 • ÚTERÝ 20. ČERVNA 2023
  • daň z příjmů
   – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • PONDĚLÍ 26. ČERVNA 2023
  • daň z přidané hodnoty
   – daňové přiznání a daň za květen 2023
   – kontrolní hlášení za květen 2023
   – souhrnné hlášení za květen 2023
  • energetické daně
   – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2023
  • spotřební daň
   – daňové přiznání za květen 2023
   – splatnost daně za duben 2023 (pouze spotřební daň z lihu)
   – daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2023 (pokud vznikl nárok)
 • PÁTEK 30. ČERVNA 2023
  • daň z příjmů
   – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2023

Červenec

 • PONDĚLÍ 3. ČERVENCE 2023
  • daň z příjmů
   – podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2022, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce
  • oznámení CRS (GATCA)
   – podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů
  • oznámení FATCA
   – podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů
 • PONDĚLÍ 10. ČERVENCE 2023
  • spotřební daň
   – splatnost daně za květen 2023 (mimo spotřební daň z lihu)
 • PONDĚLÍ 17. ČERVENCE 2023
  • daň silniční
   – záloha na daň za 2. čtvrtletí 2023
 • ČTVRTEK 20. ČERVENCE 2023
  • daň z přidané hodnoty
   – daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
  • daň z příjmů
   – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
  • Intrastat
   – podání hlášení do Intrastatu – elektronická forma
 • ÚTERÝ 25. ČERVENCE 2023
  • daň z přidané hodnoty
   – daňové přiznání a daň za červen 2023
   – daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí 2023
   – kontrolní hlášení za červen 2023
   – kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí 2023
   – souhrnné hlášení za červen 2023
   – souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí 2023
  • daň z hazardních her
   – daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2023
  • energetické daně
   – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2023
  • spotřební daň
   – daňové přiznání za červen 2023
   – splatnost daně za květen 2023 (pouze spotřební daň z lihu)
   – daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2023 (pokud vznikl nárok)
 • PONDĚLÍ 31. ČERVENCE 2023
  • daň z příjmů
   – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2023
  • zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
   – platba za 3. čtvrtletí 2023
  • Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty

Srpen

 • STŘEDA 9. SRPNA 2023
  • spotřební daň
   – splatnost daně za červen 2023 (mimo spotřební daň z lihu)
  • Intrastat
   – podání hlášení do Intrastatu – elektronická forma
 • PONDĚLÍ 21. SRPNA 2023
  • daň z příjmů
   – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • ČTVRTEK 24. SRPNA 2023
  • spotřební daň
   – splatnost daně za červen 2023 (pouze spotřební daň z lihu)
 • PÁTEK 25. SRPNA 2023
  • daň z přidané hodnoty
   – daňové přiznání a daň za červenec 2023
   – kontrolní hlášení za červenec 2023
   – souhrnné hlášení za červenec 2023
  • energetické daně
   – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2023
  • spotřební daň
   – daňové přiznání za červenec 2023
   – daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2023 (pokud vznikl nárok)
 • ČTVRTEK 31. SRPNA 2023
  • daň z nemovitých věcí
   – splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)
  • daň z příjmů
   – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2023

Září

 • PONDĚLÍ 11. ZÁŘÍ 2023
  • spotřební daň
   – splatnost daně za červenec 2023 (mimo spotřební daň z lihu)
 • PÁTEK 15. ZÁŘÍ 2023
  • daň z příjmů
   – čtvrtletní záloha na daň
 • PONDĚLÍ 18. ZÁŘÍ 2023
  • Intrastat
   – podání hlášení do Intrastatu – elektronická forma
 • STŘEDA 20. ZÁŘÍ 2023
  • daň z příjmů
   – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • PONDĚLÍ 25. ZÁŘÍ 2023
  • daň z přidané hodnoty
   – daňové přiznání a daň za srpen 2023
   – kontrolní hlášení za srpen 2023
   – souhrnné hlášení za srpen 2023
  • energetické daně
   – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2023
  • spotřební daň
   – daňové přiznání za srpen 2023
   – splatnost daně za červenec 2023 (pouze spotřební daň z lihu)
   – daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2023 (pokud vznikl nárok)
 • SOBOTA 30. ZÁŘÍ 2023
  • daň z přidané hodnoty
   – žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH

Říjen

 • PONDĚLÍ 2. ŘÍJNA 2023
  • daň z příjmů
   – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2023
 • ÚTERÝ 10. ŘÍJNA 2023
  • spotřební daň
   – splatnost daně za srpen 2023 (mimo spotřební daň z lihu)
 • PONDĚLÍ 16. ŘÍJNA 2023
  • daň silniční
   – záloha na daň za 3. čtvrtletí 2023
 • ÚTERÝ 17. ŘÍJNA 2023
  • Intrastat
   – podání hlášení do Intrastatu – elektronická forma
 • PÁTEK 20. ŘÍJNA 2023
  • daň z přidané hodnoty
   – daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
  • daň z příjmů
   – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • STŘEDA 25. ŘÍJNA 2023
  • daň z hazardních her
   – daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí 2023
  • daň z přidané hodnoty
   – daňové přiznání a daň za září 2023
   – daňové přiznání a daň za 3. čtvrtletí 2023
   – kontrolní hlášení za září 2023
   – kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí 2023
   – souhrnné hlášení za září 2023
   – souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí 2023
  • energetické daně
   – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2023
  • spotřební daň
   – daňové přiznání za září 2023
   – splatnost daně za srpen 2023 (pouze spotřební daň z lihu)
   – daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2023 (pokud vznikl nárok)
 • PONDĚLÍ 30. ŘÍJNA 2023
  • Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty
 • ÚTERÝ 31. ŘÍJNA 2023
  • daň z přidané hodnoty
   – poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace
  • daň z příjmů
   – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2023
  • zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
   – platba za 4. čtvrtletí 2023

Listopad

 • ČTVRTEK 9. LISTOPADU 2023
  • spotřební daň
   -splatnost daně za září 2023 (mimo spotřební daň z lihu)
 • ČTVRTEK 16. LISTOPADU 2023
  • Intrastat
   – podání hlášení do Intrastatu – elektronická forma
 • PONDĚLÍ 20. LISTOPADU 2023
  • daň z příjmů
   – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • PÁTEK 24. LISTOPADU 2023
  • spotřební daň
   – splatnost daně za září 2023 (pouze spotřební daň z lihu)
 • PONDĚLÍ 27. LISTOPADU 2023
  • daň z přidané hodnoty
   – daňové přiznání a daň za říjen 2023
   – kontrolní hlášení za říjen 2023
   – souhrnné hlášení za říjen 2023
  • energetické daně
   – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2023
  • spotřební daň
   – daňové přiznání za říjen 2023
   – daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2023 (pokud vznikl nárok)
 • ČTVRTEK 30. LISTOPADU 2023
  • daň z nemovitých věcí
   – splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)
  • daň z příjmů
   – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2023

Prosinec

 • PONDĚLÍ 11. PROSINCE 2023
  • spotřební daň
   – splatnost daně za říjen 2023 (mimo spotřební daň z lihu)
 • PÁTEK 15. PROSINCE 2023
  • daň silniční
   – záloha na daň za říjen a listopad 2023, popř. záloha ve výši nejméně 70 % roční daňové povinnosti, pokud je poplatníkem daně provozovatel vozidla se sníženou sazbou daně podle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční
  • daň z příjmů
   – čtvrtletní záloha na daň
   – pololetní záloha na daň
 • PONDĚLÍ 18. PROSINCE 2023
  • Intrastat
   – podání hlášení do Intrastatu – elektronická forma
 • STŘEDA 20. PROSINCE 2023
  • daň z příjmů
   – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • STŘEDA 27. PROSINCE 2023
  • daň z přidané hodnoty
   – daňové přiznání a daň za listopad 2023
   – kontrolní hlášení za listopad 2023
   – souhrnné hlášení za listopad 2023
  • energetické daně
   – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2023
  • spotřební daň
   – daňové přiznání za listopad 2023
   – splatnost daně za říjen 2023 (pouze spotřební daň z lihu)
   – daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2023 (pokud vznikl nárok)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *