Přeskočit na obsah

Jak začít PODNIKAT? Výběr a založení živnosti krok za krokem

Co se v dnešním článku dočtete?

 • Kdo je to vlastně podnikatel?
 • Definice podnikání a její upřesnění
 • Druhy živností v Čr a možnost podnikat bez živnostenského oprávnění
 • Ohlášení živnosti
 • Povinnosti vůči úřadům (ZP, ČSSZ, FÚ)

TIP: YouTube video a PDF skripta k článku

Na začátku je pouze myšlenka

Možná vás napadla myšlenka podnikat, možná máte první nápad, a nebo možná máte rovnou cíl, kam chcete své podnikání posunout. Možná jen zvažujete, že se postavíte na vlastní nohy a nebudete zaměstnancem. Většina podnikatelů ale začíná právě u nápadu. Znám mnoho lidí, kteří by chtěli podnikat, mají úžasné nápady, sny, cíle a vize, ale mají strach z komunikace s finančním úřadem, neví, jak vůbec začít a jejich úplně největším strašákem jsou právě daně. 

V dnešní, první lekci „Z nuly k milionové firmě“ aneb od nápadu k Intrastatu si nastíníme kdo je to podnikatel a jak si založit živnost. V řadě oborů totiž můžete začít podnikat i bez peněz, potřebujete k tomu jen své znalosti a někdy základní vybavení. Ale než začnete realizovat své sny a plány, pojďme si projít první kroky k tomu, jak se stát podnikatelem, protože před započetím jakékoliv nové činnosti je potřeba mít ty správné informace, než se vůbec do samotného podnikání pustíte. 

Kdo je podnikatel a jaká je definice podnikání

Podnikatel je fyzická nebo právnická osoba, která se věnuje podnikání. Může se jednat o malého živnostníka, ale může jít i o velkou akciovou společnost. 

Podnikatel může být:

 • Osoba zapsaná v obchodním rejstříku
 • Osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění
 • Osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění (lékaři, auditoři, spisovatelé, ti mohou podnikat na základě autorského oprávnění) 
 • Fyzický osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsaná do evidence podle zvláštního předpisu 

Podnikání je

 • Soustavná činnost
 • (Prováděná) vlastním jménem a na vlastní odpovědnost
 • Za účelem dosažení zisku 

Výdělek do 30. tisíc ročně není předmět podnikání?

Ne. Předmětem daně není příležitostný příjem do 30. tisíc. Pokud každý měsíc prodáte jeden e-book, několik svíček nebo máte jednoho klienta, kterému zpracováváte pár účetních dokladů, je úplně jedno, v jaké je to hodnotě, jste podnikatel, máte povinnost ohlásit živnost a odvádět daň z příjmů.  

Podnikání bez živnostenského oprávnění

Ano, v některých případech lze začít podnikat i bez živnostenského oprávnění. Můžete například podnikat 

 • V zemědělství (nutnost registrace na obecním úřadě)
 • Na základě Autorského oprávnění (spisovatel)
 • Na základě státní zkoušky (daňoví poradci, advokáti, tlumočníci, přírodní léčitelé)
 • V dalších nezávislých povoláních (herci, hudebníci)

TIP: Živnostenské oprávnění pro vás ale mnohdy může být výhodnější, a to třeba v případě podnikání v zemědělství, lesnictví nebo při autorské činnosti, kdy můžete uplatňovat výdajové paušály.

Druhy živností v České republice

V České republice máme dvě základní rozdělení živností, a to na koncesované a ohlašovací. Ohlašovací dále dělíme na řemeslné, vázané a volné. Každá živnost má svoje zvláštní podmínky ohlášení.

1. Koncesované

Koncesované živnosti můžeme provozovat pouze na základě koncese. Koncese je státní povolení k provozování živnosti a musíme o ni požádat na živnostenském úřadě, který má dále 30 dní na to, aby nám žádost schválil nebo zamítl. Může sem patřit prodej zbraní, pyrotechniky nebo provozování taxislužby.

2. Ohlašovací

Ohlašovací živosti dále dělíme na řemeslné, vázané a volné

 • Řemeslné
  • podmínkou je odborná způsobilost
  • např.: malířství, kosmetické služby, hostinská činnost, truhlářství
 • Vázané
  • podmínkou je odborná způsobilost
  • např.: činnost účetních poradců, oční optika, průvodcovská horská činnost
 • Volné
  • nepotřebujeme žádnou odbornou způsobilost
  • např.: mimoškolní výchova a vzdělávání; sklenářské práce
  • Seznam volných živností

Odborná způsobilost

Určitá úroveň vzdělání v určitém oboru, jindy praxe a v některých případech potřebujeme obojí.  Pokud ji nemáme, může za nás zodpovídat tzv. odpovědný zástupce, to je osoba, která splňuje podmínky místo nás, na živnostenský úřad dodá potřebné dokumenty, jako kdyby si zakládal živnost sám a přiloží Prohlášení odpovědného zástupce.

Ohlášení (založení) živnosti

 • Na živnostenské úřadě
 • Založení živnosti Online
 • Prostřednictvím pověřené osoby (je potřeba vyřídit plnou moc pro zastupování)

TIP: Nemusím chodit na živnostenský úřad v místě bydliště, ale kdekoliv v Čr

Co budeme potřebovat?

 • Doklad totožnosti
 • Jednorázový správní poplatek ve výši 1.000 Kč
 • Vyplněný jednotný registrační formulář (což je formulář pro založení živnosti)
 • Doklady prokazující kvalifikaci (nebo odpovědného zástupce)

Podnikání pro studenty?

Živnostenský zákon pamatuje i na studenty, kteří mohou začít podnikat ještě před dovršením plnoletosti, nejnižší hranice je ale 16 let. Student musí u soudu zdarma požádat o přiznání svéprávnosti a zplnoletnění musí odsouhlasit zákonný zástupce. Samotné získání živnostenského listu probíhá prostřednictvím odpovědného zástupce.

Mám ohlášeno, jak mám postupovat?

Nejpozději do 5 pracovních dnů od ohlášení živnosti budete zapsání do živnostenského rejstříku a budete mít přidělené identifikační číslo. Ověřit si to můžete v živnostenském rejstříku

Pokud budete potřebovat výpis z živnostenského rejstříku například kvůli založení podnikatelského účtu nebo při žádosti o úvěr, můžete zajít na živnostenský úřad, kde za výpis zaplatíte 20 Kč. Přes datovou schránku jej máte ihned, z pohodlí domova a zdarma. 

V případě registrace na živnostenském úřadě za vás veškeré ohlášení na příslušné úřady udělali právě tam. Pokud ne, je potřeba své ohlášení živnosti oznámit zdravotní pojišťovně, české správě sociálního zabezpečení a finančnímu úřadu. Osobně nebo elektronicky.

Jaké jsou povinné platby pro podnikatele?

Pokud máme živnostenské oprávnění, máme vůči finančnímu úřadu, okresní správě sociální zabezpečení a zdravotní pojišťovně určité povinnosti.  

 • ČSSZ – platíme zálohy na pojistné, důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
  • Nemocenské pojištění (pro OSVČ dobrovolné)
 • Zdravotní pojišťovna – zdravotní pojištění
 • Finanční úřad – daň z příjmu

Kolik a kam co platit

To záleží na tom, jestli podnikáme na hlavní nebo vedlejší činnost.

Hlavní činnosti je hlavním zdrojem vašich příjmů. Podnikání na hlavní činnost plně nahrazuje vaše zaměstnání. Je jedno, jestli vyděláváte nebo ne, vždy se vás týkají alespoň minimální zálohy na zdravotní a sociální pojištění, které odvádíte každý měsíc a platíte také 15% daň ze zisku. 

Podnikání jako vedlejší činnost můžete vykonávat v případě, pokud máte sociální a zdravotní pojištění hrazené z jiné výdělečné činnosti. Výdělečná činnost není jen zaměstnání, ale také studium, mateřská nebo rodičovská dovolená, pobírání důchodu, vykonávání vojenské služby v ozbrojených silách České republiky, pečujete o osobu, která je závislá na péči jiné osoby (za dalších podmínek). V tomto případě nemusíte platit žádné měsíční zálohy a sociální a zdravotní pojištění se vypočítává po podání daňového přiznání z případného zisku. 

TIP: Pokud přecházíte z vedlejší činnosti na hlavní, nebo obráceně, je potřeba tuto skutečnost vždy nahlásit příslušným orgánům. 


YouTube video

Skripta z videa k článku


Přijde vám to složité? Máte k článku nějaké další otázky? Potřebujete pomoct se založením živnosti?
Neváhejte mě kontaktovat =)

Upozornění: Tento článek vyjadřuje názor autorky, nejedná se o právně závazný dokument.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *