Přeskočit na obsah

Danění kryptoměn, aneb jak se vyhnout placení daní?

Doba, kdy byla kryptoměna mimo radar finančních úřadů je nenávratně pryč. Sama mám kolem sebe několik lidí, kteří si za obchodování s kryptoměnami koupili nové auto nebo byt, a tak by byl stát sám proti sobě, kdyby se danění kryptoměn nekontrolovalo.

Co je z hlediska zákona kryptoměna?

Kryptoměny jsou jedna velká kapitola, někdo je považuje za investici, někdo za příjem, někdo za podvod, jak to tedy ve skutečnosti je? O tom jak taková kryptoměna funguje, jak vzniká a jaké máme druhy si povíme v některém z dalších samostatných článků, v tomto článku se zaměříme čistě na danění kryptoměn.

Je možné obchodovat s kryptoměnou anonymně?

Rozhodně byste měli vědět, že data o transakcích z kryptoměn a o pohybech na účtu osob jsou burzami i bankami poskytována finanční správě, která je může aktivně využít. A to včetně zahraničních burz. Zde se využívá tzv. „mezinárodní výměna informací“. Do vašeho bankovního účtu může finanční správa nahlédnout kdykoliv, i bez zahájení finanční kontroly. Pokud kupujete kryptoměnu někde, kde není možné zajistit identitu, může být využívání takové kryptoburzy riskantní.

„Bitcoin není anonymní, protože neexistuje způsob, jak anonymně převést reálné peníze do Bitcoinu.“

Kryptoměny a legislativa Čr a EU

Ať už považujete kryptoměny za elektronické peníze, investiční nástroje nebo hazard, je potřeba vzít v potaz, že pokud podléháte daňovému zákonu v České republice, musíte se při zdanění a vlastnění řídit legislativou České republiky, která neobsahuje pro oblast kryptoměn žádnou speciální úpravu. Z tohoto důvodu je nutno vycházet z obecných právních předpisů. Z pohledu českého soukromého práva lze konstatovat, že kryptoměny jsou věcí nehmotnou, movitou a zastupitelnou. Zároveň je nelze zařadit mezi peníze, elektronické peníze a ani investiční nástroje, což uvádí i Česká národní banka ve svých stanoviscích.

Při operaci s kryptoměnami se nejedná ani o investici do finančního aktiva, ani o transakci s měnou, protože podle výkladu České národní banky kryptoměna (alespoň zatím) měnou není.

Z hlediska DPH se musíme naopak řídit evropskými právními předpisy a rozsudky Soudního dvora EU. Rozsudek C-264/14 Skatteverket v. David Hedqvist říká, že z hlediska DPH je kryptoměna považována za směnárenskou činnost – tj. činnost od DPH osvobozenou bez nároku na odpočet.

Kryptoměny tedy nejsou:

  • peníze
  • elektronické peníze
  • investiční nástroje

Kryptoměny tedy jsou:

  • Z hlediska daně z příjmu: nehmotnou, movitou a zastupitelnou věcí
  • Z hlediska DPH: alternativní platební prostředek
  • Z hlediska účetnictví: zásoba svého druhu

„Bitcoin vznikl před třinácti lety. A to je samozřejmě hrozně krátká doba na vytvoření plně fungujícího alternativního měnového systému. Tahle bitva tedy ještě není zdaleka prohraná. Považuji za vcelku reálný scénář, že se časem některá z kryptoměn stabilizuje“ Petr Bartoň

Daň z příjmu fyzických osob

Základní zdanění příjmů pro fyzické osoby představuje 15%, pokud se vaše příjmy z kryptoměn budou pohybovat ve výši 2 milionů korun, je potřeba zbystřit, tady se daň navýší na 23%.

Příjmy z kryptoměnam budou zařazeny buď do samostatné činnosti dle § 7 (podnikání), příjmu z nájmu hrazených kryptoměnou dle § 9, nebo do ostatního příjmu dle § 10. Nejčastěji fyzické osoby daní kryptoměny v rámci ostatních příjmů.

Jak to funguje v praxi? Pokud obchodujete s kryptoměnami se záměrem činit tak soustavně, za účelem dosažení zisku, na vlastní účet a odpovědnost, budete zahrnovat kryptoměny do § 7. Neprovozuje-li danou činnost tímto způsobem, jde o příjem dle § 10.

Pokud provozujete danou činnost dle § 7 jako podnikání a vlastníte k tomu živnostenské oprávnění (živnost volná č. 81 – Poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem), můžete kromě skutečných výdajů uplatnit 60% výdajový paušál. Pokud živnostenské oprávnění nevlastníte, můžete pak kromě skutečných výdajů uplatnit 40% výdajový paušál.

V případě pronájmu hrazeného kryptoměnami dle § 9 anebo § 7 odst. 7 písm. c) v případě nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku pak lze uplatnit skutečné výdaje, nebo výdajový paušál ve výši 30 %.

Daň z příjmu právnických osob

Kryptoměny jsou z hlediska daně z příjmů posuzovány jako věci nehmotné, movité a zastupitelné a z hlediska účetnictví se je doporučuje účtovat jako zásoby svého druhu. Základní zdanění příjmů pro právnické osoby představuje 19%. Daň bude možné zařadit do celkového hospodářského výsledku před zdaněním, tudíž lze případnou ztrátou firmy v jiné činnosti ponížit zisk z kryptoměn (daňový základ). Ale vždy jen v daném účetním roce. Ztrátu v tomto případě nelze rozpustit do následujících účetních období.

Jak neplatit daně z kryptoměn

Jak neplatit daně z kryptoměn je jedna z nejčastěji vyhledávaných otázek na Google. Daně nerad platí každý z nás. Výnosy z obchodů s kryptoměnami se do určité výše danit nemusí, ale pokud tuto částku překročíte a výnos nezdaníte, časem se na to s velkou pravděpodobností přijde. Jakkoliv je finanční správa „sto let za opicemi“, tak daň z výnosů vašeho kryptosnažení ji extrémně zajímá, neboť v roce 2021 objem obchodů s kryptoměnami jen v České republice dosáhl deseti miliard korun.

Daň se platí vždy, neexistuje tu limit 100 000 korun jako u příjmu z akcií, není tu ani tříletá lhůta držení, po jejímž překročení nemusíte daň platit. Zkrátka – jakmile prodáte krypto a máte z toho nějaký zisk, vzniká vám povinnost zaplatit státu daň. Bez ohledu na to, kolik předchozích obchodů jste měli neúspěšných.

Podle zákona může být osvobození v tomto případě uplatněno lidmi bez živnostenského oprávnění, kteří s kryptoměnami obchodují jen příležitostně a jejichž všechny příležitostné příjmy v součtu nepřekročí 30 tisíc korun za dané zdaňovací období.

Všichni ostatní si mohou sami nebo s pomocí šikovné účetní či daňového poradce daň z kryptoměn optimalizovat. To samé platí i pro studenty, kteří daní kryptoměny stejně jako nestudenti.

Daňová optimalizace kryptoměn

Zisky z kryptoměn odvádět musíme, ale pokud státu nechcete odvádět více, než je nezbytně nutné, můžete je alespoň optimalizovat a snížit tak své náklady. Jak na to? Můžeme využít metodu HIFO, FIFO a Short Hedge.

FIFO je zkratkou anglických slov First In First Out a označuje obchodní strategii, při které se zboží vyskladňuje vždy od toho nejstaršího, respektive nejdříve naskladněného. Takže jen v záznamech dohledáte nákupní cenu a použijete ji. K nákupní ceně později pořizované kryptoměny se nijak nepřihlíží. S každým objemem nákupu přitom počítáte zvlášť, výsledný dyňový základ je pak součtem rozdílů mezi všemi nákupními a prodejními cenami (Banky.cz).

HIFO – Highest In First Out je metoda, kdy se jako výdaj proti příjmu použije první nejdražší nákup. Fyzická osoba může výdaje přiřazovat libovolně, není u ostatních příjmů nucena použít konkrétní metodu (Forbes.cz).

SHORT HEDGE – Na futures držíte podkladové krypto a otevřete ve stejné výši short. Ekonomicky je výsledek stejný jako u prodeje, ale z pohledu daní je to jinak – daní se jen kladný rozdíl v případě zavření kontraktu

Shrnutí

  • Příjem z kryptoměn patří k tzv. „ostatním příjmům“, podobně jako úroky z vkladů u banky nebo z pronájmu čehokoliv. Najdeme zde pouze dvě výjimky: tou první je darování kryptoměny, tou druhou je objem transakce do 30 tisíc za zdaňovací období.
  • Ke spekulacím s kryptoměnami není třeba mít živnostenský list, na jejich těžbu ano. Zdanění podléhají i odměny v podobě kryptoměn poskytované některými společnostmi, například za platby kartou nebo za uložení vašich jednotek kryptoměny. Až budete za kryptoměnu cokoliv kupovat, i tady pamatujte na daň z příjmů, pokud je hodnota kryptoměny vyšší než byla při jejím nákupu.
  • Svět kryptoměn není anonymní, právě naopak. Proto pamatujte, že se evidují i výběry z kryptoměnových automatů, či některé typy půjček, jejichž předmětem kryptoměny jsou. Rozhodně se neutěšujte představou, že finanční správa toho zatím moc nedohledá a nedopočítá. Možnost kontroly je typicky tříletá. Promlčecí lhůta může ale být v některých případech až patnáctiletá a za tu dobu už může být finanční správa na úplně jiné úrovni, než je dnes.
  • Dokument Zdanění kryptoměn GFŘ najdete ZDE.

Upozornění: Tento článek vyjadřuje názor autorky, nejedná se o právně závazný dokument.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *